EFFTEC AB är företaget som förmedlar kunskap för ökad trafiksäkerhet.

EFFTEC AB erbjuder tjänster och utbildningar som förbättrar trafiksäkerheten, ekonomin och
arbetsmiljön för dig som kund och övriga som vistas i trafiken. Kvalitén på uppdragen garanteras med en bred
kunskap och lång erfarenhet inom trafik och ledarskap.

Trafiksäkerhet handlar i grunden om
kunskap, beteende och attityd

Vi gör er arbetsmiljö tryggare och säkrare!

Samarbete med Frasses Utbildning och Säkerhetsrådgivning